Jak skutecznie odzyskać pieniądze od dłużnika?

Jak skutecznie odzyskać pieniądze od dłużnika?

Ściąganie długów od dłużnika nie zawsze jest zadaniem łatwym, możemy czasem spotkać się z sytuacją kiedy firma bankrutuje, traci płynność i nie może zapłacić za dostarczony towar też usługę.

W tym przypadku możemy spróbować załatwić sprawę polubownie, dobrym pomysłem może być rozłożenie płatności na raty. Oczywiście będziemy chcieli odzyskać pieniądze lub też ich część, w tym przypadku możemy skorzystać z pomocy firmy windykacyjnej która będzie wiedziała jakich narzędzi możemy użyć aby wpłynąć na dłużnika.

Jak skutecznie odzyskać pieniądze od dłużnika?

Jak przebiega windykacja należności?

Oczywiście należy pamiętać iż windykator nie jest komornikiem, posiada on jednak pewne możliwości, będzie to przykładowo forma upomnienia listowna czy też telefoniczna, może także złożyć osobistą wizytę u dłużnika. Głównym zadaniem pracownika firmy windykacyjnej będzie zmobilizowanie go do jak najszybszego uregulowania wszystkich płatności. Wiele osób które zalegają z płatnościami widząc list od komornika podejmuje wszystkie starania aby oddać jak najszybciej pieniądze. Naturalnie jeżeli tego typu działania nie przyniosą skutku wówczas można wejść na drogę sądową, w tym przypadku będzie zasądzona windykacja długu. Wierzyciel może złożyć pozew do sądu o zapłatę należności, następnie sąd przeprowadza rozprawę, wydaje wyrok nakazu zapłaty.

Jeżeli pieniądze nie zostaną wpłacone, dług nie zostanie uregulowany, wówczas wierzyciel może skierować sprawę do komornika, który rozpocznie postępowanie egzekucyjne. Będzie to oczywiście egzekucja z majątku dłużnika, może być to przykładowo zajęcie wypłaty, konta bankowego czy też różnego rodzaju rzeczy które należą do dłużnika. Może być to przykładowo samochód, lub też środki trwałe w przypadku firmy. Warto pamiętać iż cały proces windykacji sądowej egzekucyjnej trwa dość długo, dlatego zawsze starajmy się wykorzystać drogi polubowne. Niekiedy rozłożenie długu nawet na dużą ilość rat z pewnością będzie bardziej korzystne niż egzekucja komornicza.

Oczywiście windykacja należności powinna odbywać się zgodnie z prawem, firmy windykacyjne często korzystają z pomocy prawników którzy wiedzą w jaki sposób możemy wpływać na dłużnika, jakie środki dozwolone polskim prawem są dostępne.